Τεστ ΠΑΠ , ο σύμμαχος κάθε γυναίκας

ΜΑΪΟΣ 2017 ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΙΚΟΥ.